Sweden

Flag United Kingdom

This page is also available in English ›

The DiSSCo consortium in

SWEDEN

I Sverige deltar för närvarande åtta institutioner i DiSSCo. Dessa är Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs naturhistoriska museum, Göteborgs botaniska trädgård, Bergianska trädgården i Stockholm och samlingar på universitet och museer i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Tillsammans har dessa institutioner omkring 40 miljoner samlingsföremål. Varje år hanterar de fler än 20 000 utlån och välkomnar ca 600 gästforskare.

participating institutions

Steffen Kiel

Naturhistoriska riksmuseet

se@dissco.eu

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största naturhistoriska museum och samlingarna som innehåller fler än 12 miljoner föremål växer genom donationer och insamlingar. Museet bedriver aktiv forskning och har motsvarande ca 60 heltidsarbetande forskare. Förutom många föremål från Sverige och ett fokus på polartrakterna (både Arktis och Antarktis), innehåller samlingarna föremål från hela världen. Varje år tar museet emot ungefär 250 gästforskare och lånar ut ca 10 000 föremål. Museet ansvarar även för dagliga pollenprognoser och ringmärkning av fåglar. Naturhistoriska riksmuseet är National Task Force leader för DiSSCo, Svenska GBIF och även deltagare i EU-projekten SYNTHESYS+, CETAF och COST.

Visit website ›

Bergianska trädgården i Stockholm

Med en historik som går ända tillbaka till 1700-talet, har Bergianska trädgården som mål att bistå undervisning och forskning om växternas mångfald. Herbariet har ett ursprung från linnelärjungen Peter Jonas Bergius (1720-1790), och innehåller en historisk del med ca 17 000 ark, samt ca 75 000 ark med odlade växter och Skandinaviska kärlväxter.

Visit website ›

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård öppnade år 1923 och tar idag emot ca 500 000 besökare per år. Trädgården innehåller ca 16 000 olika levande växtarter. Forskningen syftar till att beskriva och förstå växternas mångfald, med ett fokus på tropiska arter i Amerika. Kunskapen används för att förstå framtida effekter av exempelvis global uppvärmning på den biologiska mångfalden.

Visit website ›

Göteborgs universitet, institutionen för biologi och miljövetenskap

Göteborgs universitet driver Botaniska trädgårdens herbarium sedan år 1961. Samlingen har rötter i 1700-talet och innehåller ungefär en miljon herbarieark. Här ingår stora samlingar från de nordiska länderna, men även från tropiska Sydamerika, som ett resultat av mer än 50 års forskning i dessa områden.

Visit website ›

Göteborgs naturhistoriska museum

Museet grundades år 1883 och innehåller nu fler än tio miljoner föremål av vertebrater, evertebrater, bergarter och fossil i sina samlingar, varav ca 2 000 typer. Ungefär fem procent av dessa är digitaliserade och sökbara online, bland annat alla vertebrater. Biblioteket innehåller nära 80 000 böcker, de flesta inom zoologi.

Visit website ›

Biologiska museet vid Lunds universitet

Under tre sekler har Biologiska museet samlat ca 12 miljoner föremål, bland annat världens näst äldsta samling av insekter. Här finns ca 2,5 miljoner växter, varav 34 % är digitaliserade, och insektssamlingen innehåller ca 3,8 miljoner föremål. Typsamlingen innehåller ca 150 vertebrater och 1 400 evertebrater.

Visit website ›

Umeå universitet, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Med ungefär 300 000 växter insamlade sedan år 1846, är herbariet vid Umeå universitet det minsta av Sveriges fem forskningsherbarier. Fokus ligger på växter från norra Sverige och ca 35 % av samlingen är digitaliserad.

Visit website ›

Uppsala University, Museum of Evolution

Samlingarna i Evolutionsmuseet har ett ursprung från mitten av 1700-talet och har utökats av forskarna vid Uppsala universitet sedan dess. De innehåller fler än 4,5 miljoner föremål varav 3,2 miljoner växter, 40 000 bergarter och mineral, 300 000 fossil inkluderat en omfattande historisk samling av kinesiska fossil, samt en miljon zoologiska föremål och Linnétyper.

Visit website ›

Participating institutions in

Sweden

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.