Norway

This page is also available in English ›

General information

About this country

Biologisk mangfold er sentralt i all vår forskning. Dette inkluderer biologisk og geologisk forskning som beskriver mangfold og variasjon i naturen og søker forklaringer på prosessene som leder frem til dette mangfoldet. Våre vitenskapelige samlinger er grunnlaget for museet vårt, og vår forskning søker å bruke og utvikle samlingene våre. Magasinene våre inneholder Norges største samling av naturvitenskapelige gjenstander, omtrent 6,2 millioner totalt, som er samlet inn i løpet av de siste 200 årene. Det meste av materialet er uerstattelig, ikke minst fordi det stammer fra områder som er ødelagt, utviklet eller endret. Av denne grunn har Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo et stort ansvar for håndtering av materialet.

Du kan finne mer informasjon og all samlingsdata fra Norske samlinger i GBIF her.

participating institutions

Hugo de Boer

Forskningsgruppeleder

no@dissco.eu

Natural History Museum, University of Oslo

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Magasinene til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, inneholder Norges største samling av naturvitenskapelige gjenstander, omtrent 6,2 millioner totalt. Våre vitenskapelige samlinger er grunnlaget for museet vårt, og vår forskning søker å bruke og utvikle samlingene våre. NHM leder GBIF Norway.

NTNU University Museum
University Museum of Bergen, University of Bergen
Tromsø University Museum, University of Tromsø

Partner institutes

Facilities in Norway

Roadmaps

National Funding

GBIF Norge har langsiktig støtte fra Norges forskningsråd og er ledet av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. NHM skal søke om midler for å skape en veikart for DiSSCo Norge.

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.