Finland

This page is also available in English ›

General information

About this country

Suomessa biodiversiteettidataa, mukaan lukien luonnontieteellisten kokoelmien sisältämää tietoa, kokoaa ja jakaa Suomen lajitietokeskus (www.laji.fi). Lajitietokeskusta koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. Luomus on Helsingin yliopiston alainen tutkimuslaitos. Se hallinnoi luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia, jotka kattavat uyli puolet suomalaisista alan kokoelmista. Muita merkittäviä kokoelmia Suomessa hallinnivat Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Kuopio kaupunki, jotka myös ovat Suomen DiSSCo-konsortion jäseniä.

participating institutions

Aino Juslén

LUOMUS Suomen Lajitietokeskus
Luonnontieteellinen keskusmuseo

fi@dissco.eu

Luomus

Luomus on Helsingin yliopiston alainen tutkimuslaitos, joka hallinnoin 13,5 miljoonan näytteen luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia. Luomus vastaa Suomen Lajitietokeskuksesta ja johtaa sen suunnittelua ja palvelutuotantoa, koordinoi datan avaamista, toteuttaa massadigitointia, kotiuttaa uusia teknologioita kansainvälisen yhteistyön tuloksena sekä osallistuu tarkkuusdigitointiin ja DNA-viivakoodaukseen.

University of Turku, Biodiversity Unit

Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö. Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköllä on eläin- ja kasvitieteelliset kokoelmat, mukaan lukien Åbo Akademin luonnontieteelliset kokoelmat (yht. yli 5 miljoonaa näytettä). Turun yliopiston erikoisalana hankkeessa on arvokkaimpien näytteiden tarkkuusdigitointi. Tämän lisäksi yksikkö on johtanut Nagoya pöytäkirjan toimintojen kehittämistä kansallisissa kokoelmanhoitojärjestelmissä.

University of Oulu, Biodiversity Unit

Oulun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö: Oulun yliopiston biodiversiteettiyksiköllä on yli 2,5 miljoonan näytteet eläin- ja kasvitieteelliset kokoelmat sekä hyvin varusteltu DNA-laboratorio. Oulun yliopisto koordinoi Finnish Barcode of Life-hanketta. Henkilökunnalla on kokemusta laajasti eri eliöryhmistä ja DNA-viivakoodauksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.

University of Jyväskylä, Open Science Centre/Museum

Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus/Tiedemuseo: Tiedemuseo kerää, säilyttää, tutkii ja esittelee Jyväskylän yliopiston historiaan ja nykypäivään sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää aineistoa. Tiedemuseon luonnontieteellisissä kokoelmissa on yli 300 000 näytettä.

Kuopion luonnontieteellinen museo

Kuopion luonnontieteellisellä museolla on yli 1 miljoonan näytteen luonnontieteelliset kokoelmat. Museo toimii alueellisena vastuumuseona neljän itäisen Suomen maakunnan alueella, johon myös museon seurannat ja kokoelmien kartuttaminen painottuvat.

Digitarium

Digitarium oli vuosina 2010-2017 Itä-Suomen yliopiston ja Luomuksen yhteinen digitointikeskus. Digitarium kehitti edullisia massadigitiointiajärjestelmiä herbaarioarkeille ja suunnitteli ensimmäisen liukuhihnaratkaisuun perustuvan neulottujen hyönteisten digitointilinjaston. Tämä teknologia on edelleen tuotantokäytössä Helsingissä ja Berliinissä. Vuonna 2017 UEF vetäytyi Digitariumista, jonka tutkimustoiminta siirtyi Luomukseen. Teknologian kaupallistaminen on nykyään spin-off-yhtiö Bioshare Digitizationin vastuulla.

Suomen ympäristökeskus, SYKE

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion tutkimuslaitos. SYKEllä on erittäin monialainen toimenkuva ympäristöön liittyvien kysymysten tutkimisessa ja ratkaisemisessa, ja SYKE koordinoi ja toteuttaa myös lajiston seurantaa sekä maa-, vesi- että meriympäristössä. SYKEllä säilytetään vesi- ja merieliöstönäytteitä ja ylläpidetään elävää kasviplanktonviljelmäkokoelmaa. SYKEllä on myös keskeinen rooli kansallisten seurantaohjelmien koordinoidussa kehittämisessä ja uusien kaukokartoitus- ja DNA-pohjaisten menetelmien käyttöönotossa.

Partner institutes

Facilities in Finland

Roadmaps

National Funding

Suomen Lajitietokeskus on keskittynyt ICT-kehitykseen, kansallisen yhteistyön rakentamiseen ja biodiversiteettidatan keräämiseen ja jakamiseen mukaan luettuna kansallisen kokoelmanhallintajärjestelmän kehittäminen luonnontieteellisille kokoelmille sekä kokoelmien digitoiminen. Lajitietokeskuksen mahdollisti rahoitus valtionhallinnon tehostamisohjelmasta ympäristöhallinnolle vuosille 2015–2017 (2.2 M€), ja sitä rahoitettiin samalla kansallisesta tutkimusinfrastruktuuriohjelmasta FIRI:stä uutena avauksena (1.4 M€). Vuonna 2018 Lajitietokeskus valittiin kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle ja sen toinen kehityssykli vuosille 2019–2022 rahoitettiin FIRI-ohjelmasta (2.8 M€).

Our achievements

Success Stories

Kasvitieteellisten puutarhojen kasvikokoelmien sekä Kaisaniemessä sijaitsevan luonnonkasvien siemenpankin ansiosta Suomen uhanalaisista lajeista n. 60% on ex situ -suojelun piirissä. Nämä kokoelmat ovat arvokkaita myös perinteisen in situ -suojelun kannalta. Ehkä kaikkein merkittävin esimerkki tästä on Suomen luonnosta hävinneen siperianlillukan (Rubus humulifolius) palauttaminen luontoon kasvitieteellisen puutarhojen kokoelmista. Nämä kokoelmat olivat alun perin perustettu luonnosta kerätystä materiaalista ja siten edustivat alkuperäistä luonnonkantaa.

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.