Estonia

This page is also available in English›

The DiSSCo consortium in

ESTONIA

DiSSCo Eesti liikmed Tartu Ülikool (juhtpartnerina), Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool ja Tallinna Tehnikaülikool esindavad kõiki Eesti suuremaid loodusteaduslikke rahvuskollektsioone.

Zooloogiliste, mükoloogiliste ja botaaniliste kogude andmebaaside haldamiseks on loodud PlutoF platvorm, mille teenuseid kasutades saavad asutused andmekogusid luua, hallata ja avaandmetena publitseerida. Eestis leitud liikide esinemised avaldatakse eElurikkuse portaalis, mis koondab kokku liikide vaatlused, teaduslike kogude andmestiku, liikide geenijärjestused ja ilmunud kirjanduse. Arendatud on geenijärjestustel põhinev seente globaalne infosüsteem UNITE, mille kaudu toimub muu hulgas ka Eesti kogudes säilitatavate eksemplaride laenamine digitaalse eksemplarina.

Geoloogiliste kogude andmebaase hallatakse SARV infosüsteemis, mis pakub võimalust andmete majutamiseks ning haldamiseks töölaua- ja veebipõhiste rakenduste kaudu. Talletatud andmed on kättesaadavad avalike veebiliideste kaudu, millest kõige olulisem on Eesti geokogude portaal.

Kogude andmebaaside haldamise infosüsteemid ja rakendused seovad omavahel eksemplari asukoha, keskkonna, DNA järjestuse, pildid ja muud metaandmed. Andmehaldus ja avaldatud andmekogud on täielikult masinloetavad ja tsiteeritavad, vastavad FAIR põhimõtetele ning kättesaadavad globaalsest elurikkuse infosüsteemist GBIF.

Loodusteaduslikud rahvuskollektsioonid on osa Eesti teadustaristu teekaardi projektist „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)“.

participating institutions

Urmas Kõljalg

Director of the Natural History Museum and Botanical Garden
University of Tartu

ee@dissco.eu

Eesti Loodusmuuseum

Eesti Loodusmuuseum on Keskkonnaministeeriumi haldusalas asuv iseseisev muuseum, millele panid aluse XIX sajandi loodusteadlased. Eesti Loodusmuuseum on tunnustatud kompetentsikeskus maailmatasemel näituste ja kogudega, mis kujundab inimeste hoiakuid loodust väärtustavaks. Muuseumis on botaanika, geoloogia ja zooloogia kogud (kokku üle 300 000 eksemplari), millest 98% on digiteeritud ning leitavad PlutoF ja SARV infosüsteemidest. Muuseumi kuraatorid löövad kaasa mitmetes teadusprojektides, mida juhivad erinevates Eesti ülikoolid ja teadlased.  Muuseumi külastab igal aastal üle 50 000 inimese, siin korraldatakse arvukalt üritusi ja iganädalaselt käib muuseumi haridustundides sadu õpilasi.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 50 parima ülikooli edetabelisse, olles 48. kohal. Ülikool kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks.

Eesti Maaülikooli haldusalas on kümmekond loodusteaduslikku kollektsiooni umbes 1.3 miljoni säilikuga. Nende hulgas botaanilised (TAA), mükolooglised (TAAM), zooloogilised (IZBE) ja hüdrobioloogilised (EMHC) loodusteaduslikud kollektsioonid, mis on tekkinud süstemaatilise teadustöö tulemusena. Eesmärgiks on tagada ülikooli kõigi loodusteaduslike kogude säilitamine, korrastamine, täiendamine ja kogude andmebaaside loomine ning nende kättesaadavaks tegemine uurijatele.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on vanim ja suurim Eestis tegutsev ülikool, mis ainukesena Baltimaades kuulub 1.2% maailma parimate ülikoolide sekka.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum on ülikooli autonoomne üksus ja Eesti vanim, 1802. aastal alguse saanud muuseum. Loodusmuuseumis hoitakse zooloogia-, geoloogia-, botaanika- ja mükoloogiakogusid. Lisaks teadustööle, tegeleb Tartu Ülikooli loodusmuuseum näituste ja avalike ürituste korraldamisega ning pakub koolidele ja teistele huvilistele loodushariduslikke õppeprogramme ja -materjale.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi poolt arendatud digitaalsed (andmehalduse platvorm PlutoF ja andmeportaal eElurikkus) ja füüsilised (loodusteaduslikud kogud ja laborid) hajutatud taristuteenused pakuvad suurepäraseid teadustöövõimalusi bio- ja geoteaduste jaoks nii Eestis kui ka kogu maailmas.

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti tehnikateaduste ning -hariduse lipulaev, mis tegeleb ka loodusteadustega. Tehnikaülikooli geoloogia instituudi tegevus keskendub maapõue teaduslikule uurimisele ja mineraalsetele ressurssidele. Endise Teaduste Akadeemia instituudi ning riigi juhtiva geoloogia-alase uurimisasutusena haldab instituut tänapäeval Eesti suurimaid geoloogilisi teaduskollektsioone ja arhiive. Enamus sellest materjalist pärineb Eesti ja naaberalade maapõuest, aga ka kaugematest piirkondadest üle maailma. Instituudi kollektsioonis on rohkem kui 0.4 miljonit fossiili, mineraali, meteoriiti, kivimi- ja setteproovi, puursüdamikku, preparaati jm säilikuid, mis iseloomustavad maapõue ehitust ning Maa keskkonna ja elustiku arengulugu läbi aja. Geoloogia instituudi teaduskollektsioonide üksus juhib üleriigilist geoloogiakogude arendamist, sealhulgas ühise andmehaldusplatvormi SARV loomist. Kollektsioonidega seotud andmed on vabalt kättesaadavad Eesti geokogude portaali, fossiilide registri jt liideste kaudu. Füüsilisi kogusid kasutavad geoloogia instituudi ning teiste uurimisasutuste teadlased nii Eestist kui välismaalt, aga ka rakendusgeoloogid maapõuega seotud praktiliste küsimuste lahendamiseks.

Participating institutions in

Estonia

Roadmaps

National Funding

A roadmap, released by The Ministry of Education and Research of Estonia, is a long-term (with the perspective of 10–20 years) planning tool in Estonia that contains a list of Research Infrastructures (RIs) of national importance for their strategic importance for the sustainable development of the country. Among these key RIs, DiSSCo stands as the infrastructure that allows Estonia to become one of Europe’s competence and innovation centres for developing data management and analysis services for biodiversity and other natural history data.

The central element in this is the PlutoF data management platform that offers collection-based high-quality e-services developed within the framework of NATARC. Participation in the work of the DiSSCo network enables Estonia to offer the competitive advantage and competence acquired in implementing NATARC to develop global IT solutions. One of Estonia’s main goals is to make PlutoF part of the European Open Science Cloud, which would increase the visibility and availability of the Estonian digital infrastructure for open data in Europe and worldwide.

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.