Denmark

This page is also available in English ›

General information

About this country

Det danske DiSSCo-konsortium består p.t. af 3 partnere: Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet), Naturhistorisk Museum Aarhus og Science Museerne (Aarhus Universitet). Der er adskillige andre, mindre samlinger, hovedsagelig zoologiske og geologiske, som eventuelt vil indgå i konsortiet senere.

De danske naturhistoriske museer indgik en partnerskabsaftale i 2010 med det formål at etablere én national naturhistorisk samling, dvs. en fælles digital indgang til disse samlinger.

participating institutions

Nikolaj Scharff

Samlings- og forskningschef, Statens Naturhistoriske Museum
dk@dissco.eu

Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet) (SNM)

Zoologiske, botaniske og geologiske samlinger (14 mio eksemplarer) med globalt sigte og med særlige styrker i dansk og grønlandsk (arktisk) materiale. International samlingsakronym NHMD. Den danske GBIF-node, DanBIF, ligger på SNM, som nabo til GBIF’s internationale sekretariat. Det danske fugleringmærkningscenter ligger også på SNM. Staben inkluderer 48 forskere (fastansatte, postdocs og Ph.D.-studerende), 14 kuratorer og 18 samlingsmedarbejdere.

Naturhistorisk Museum Aarhus

Hovedsageligt danske, hovedsageligt zoologiske samlinger (4 mio eksemplarer). International samlingsacronym NHMA. Staben inkluderer 2 forskere, 4 kuratorer og 2 samlingsmedarbejdere.

Science Museerne (Aarhus Universitet)

Et globalt herbarium med 0.7 mio eksemplarer. Internationalt samlingsakronym AAU.

Partner institutes

Facilities in Denmark

Roadmaps

National Funding

Uddannelses- og Forskningsministeriet forventes i sidste halvdel af 2019 at åbne for ansøgninger til det danske forskningsinfrastruktur-roadmap. Når det sker, vil den danske DiSSCo taskforce indsende en større ansøgning.

Our achievements

Success Stories

Statens Naturhistoriske Museum huser adskillige serier af eksemplarer som et blevet indsamlet systematisk over tid og nu kan levere vidnesbyrd om hvordan miljøet omkring os har ændret sig:

Isbjørne i et Arktis under forandring
Museet her mere end 683 isbjørnekranier indsamlet mellem 1830 og 2016 (og der samles stadig). Disse kranier repræsenterer en enestående indsigt i ændringer i Arktis siden den præindustrielle tid, og denne samling alene er blevet brugt i more end 116 videnskabelige afhandlinger. Knogleprøver afslører hvordan miljøforurenende stoffer (organokloriner) har spredt sig til den højarktiske region and viser hvordan knoglernes sammensætning har ændret sig over tid. Reference: Leerhøj, F. Dietz R., Sonne, C., Lorenzen ED. (2017) The Danish polar bear skull collection 1830-2016. Artic Vol 70 NO3.

Sværmere i den varmere og varmere nat
Omkring en kvart million natsommerfugle og biller er blevet samlet i en lysfælde som blev installeret på taget af museet med det formål at monitere byens biodiversitet. Fælden var i gang fra April til November i årene 1992 til 2009 og blev tømt en gang om ugen. Artsbestemmelsen af dette store materiale v. museets medarbejdere afslørede syv nye arter for den danske fauna, men hvad vigtigere er: Andelene af kulde- og varmeelskende arter ændrede sig i løbet at perioden i takt emd at middeltemperaturen steg med 0,39 grader. Reference: Thomsen, P.F., Jørgensen, P.S., Bruun, H.H., Pedersen, J., Riis-Nielsen T., Jonko K., Slowinska, I., Rahbek C., Karlsholt O. (2015) Resource specialists lead local insect community turnover associated with temperature – analysis of an 18-year full-seasonal record of moths and beetles. – Journal of Animal Ecology 2015 doi: 10.1111/1365-2656.12452

Everything on one screen

Collection Dashboard

The dashboard you can see below contains data on the collections of natural science institutions across Europe. Page one shows the approximate number of collections per category for all of the 89 institutes who participated in an initial DiSSCo survey and page two the national contributions to the European collection. The selection boxes allow filtering for country and institutions. The data in this dashboard is populated with information as sent by the DiSSCo partners through an initial survey in November 2017 and should therefore be considered as preliminary Following that survey, we went through a rigorous process of identifying obvious errors and contacting individuals to correct those. Nevertheless it will probably still contain some errors and information might be outdated. Please contact Niels Raes if you detect any issues so the data can be updated.

If you would like to see a full screen version of the dashboard, please click here.